۸پین گرافیکی ۶+۲ کشویی به ساتا برعکس

180,000 تومان 153,000 تومان